De 6 læreplanstemaer

Jeg arbejder ud fra de 6 læreplanstemaer igennem hele året:

 

- Barnets alsidige personlige udvikling

- Sociale kompetencer

- Natur og naturfænomener

- Kultur og kulturelle udtryksformer

- Sproglig udvikling

- Krop og bevægelse

 

 

Barnets alsidige personlige udvikling

Mål: At barnet udvikler sig selvstændigt og kan indgå i tætte relationer.

Indikator: At barnet skal kunne sige til og fra, samt mærke egne grænser.

Ydelse: Jeg motiverer barnet til selv at prøve, også når det er svært.

 

Sociale kompetencer

Mål: At barnet etablerer venskaber.

Indikator: At barnet trives ved at være en del af en gruppe, eller en relation.

Ydelse: Jeg snakker med barnet om, hvad en god ven er og opmuntrer til hjælpsomhed.

 

Natur og naturfænomener

Mål: At barnet oplever glæde, nysgerrighed og forundring ved at komme ud i haven, og i naturen.

Indikator: At barnet viser glæde, nysgerrighed og forundring ved at færdes ude, og desuden udviser hensyn over for naturen.

Ydelse: Jeg påtager mig rollen som vejleder, og igangsætter i naturen.

 

Kultur og kulturelle udtryksformer

Mål: At barnet deltager i forskellige kreative aktiviteter, og får erfaring med forskellige materialer og redskaber, der bidrager til barnets skabende og kulturelle dannelse.

Indikator: At barnet selv tager kreative initiativer, samt deltager aktivt i årets traditioner.

Ydelse: Jeg anvender forskellige kreative udtryksformer.

 

Sproglig udvikling

Mål: At barnet lærer at forstå og anvende talesprog.

Indikator: Når barnet udvikler og bruger sit ordforråd.

Ydelse: Vi går i dialog med barnet. Vi anvender sproget, som tilgang til oplevelser.

 

Krop og bevægelse

Mål: Afdelingerne arbejder med sansemotorik og indarbejder i læreplansmålene: "at barnet udvikler sine primærsanser til grundlag for en sikker motorik".

Indikator: At målet kan aflæses i afdelingernes læreplaner inden oktober hvert år.

Ydelse: Personalegrupperne arbejder med sansemotorik og får de fornødne kundskaber om dette.