Motorik

Motorik er grundlæggende kropslige bevægelsesfærdigheder, som de flest børn lærer i løbet af deres første to leveår.

Teoretisk opdeles grundmotorikken i 2 kategorier:

 

Grovmotorik: er bevægelser, hvor vores store muskel og led grupper aktiveres, således vi f.eks. kan komme op at stå og gå. Bl.a. bevægelserne: trille, vippe, krybe, kravle, klatre, stå, gå, løbe, hoppe, kaste, trække og skubbe m.m. (Se videoerne her under, hvor børnene selv får lov til at kravle op og ned af trappen)

 

Finmotorik: er bevægelser, hvor vores små muskler aktiveres. Bl.a. mimik, pincetgreb og øjnenes bevægelser m.m.

 

 

Vi øver fin motorikken, mere specifikt insekt(pege/tommelfinger) grebet, når vi leger med puslespil

Styrkelse af grovmotorikken og kordinations even

Børnen kravler op

Her ser vi Ada (1år, 9mdr) kravle først op af trappen og Erik (1år, 1mdr), der rigtig gerne vil gøre det samme som Ada, og derved frivilligt kravler op af trappen, for at føle med. Det er godt med et for billede, der motivere til udvikling.

Børnene kravler ned

Erik (1år, 1mdr) er her igang med at øve sig i at kravle ned af trappen, det er noget sværer, end at skulle kravle op af trappen. Men øvelse gør mester, og der er tid til det, samt hjælp ved behov.

Trappen er ikke træls, men en fantastisk mulighed

Vi giver tid, til at børnene selv får lov til at kravle op og ned af trappen, da det styrker deres grov motorik og kordinations evne. Bonus til Børnene 🙌

 

Samtidig det at jeg spare min ryg for en masse løft. Bonus til mig 🙌

 

Det tager tid, men det er fantastisk at vente på, og sikke en succes børnene stråler af, når de enten er kravlet op eller ned HELT SELV.

 

 

De 7 sanser

Naturen indbyder store som små til leg og bevægelse, hvilket har den bonus udover at være sjov, at det føre til stimulering af  de forskellige sanser.

 

Vores sanser er indlejret i kroppens celler, som via nervebaner sender impulser til hjernen som gør, at vi kan danne et sammenhængende billede af os selv og verden omkring os, samt kontrollere vores motoriske bevægelser.

 

Teoretisk opdeles vores sanser i 2 kategorier:

 

Primære, som er vigtigst og sekundære, som har mindre betydning.

 

De primær sanser: 

vestibulær, også kaldt balance sansen 

Taktile, også kaldt føle sansen  

proprioceptive, også kaldt muskel-led sansen

 

De sekundær sanser:

Syns sansen

Høre sansen

Lugte sansen

Smags sansen

 

 

Vi udforsker den taktil (føle) sans, når vi leger med kartoffelmels klister

Når man aktivere og rør ved klistret bliver det fast når det ikke bliver aktiveret bliver det flydende

Stimulering af barnet motorik og sanser vha. friluftsrådets aktivites kort

Her er et kort vist som eksempel