Mine værdier

Min pædagogik er karakteriseret ved, at jeg tager udgangspunkt i barnets individuelle behov - almindelig omsorg og stimulering, samt en tæt kontakt til det enkelte barn.

 

Jeg lægger stor vægt på, at børnene er trygge og at de får opbygget en god selvværdsfølelse.

 

Jeg giver tid og rum til, at børnene kan lege og udforske.

 

Hos mig er både vilde lege og stille lege tilladt.

 

Jeg forsøger og motivere til at gøre børnene selvhjulpne og bevidste om deres egne ressourcer.

 

Hos mig følger jeg barnets egen søvnrytme. De yngste sover derfor ofte to gange i løbet af en dag, hvorimod de ældste børn sover efter frokost.