Ved sygdom gives der besked til mig inden kl 7.30 enten pr. telefon eller SMS, og raskmelding inden lukketiden, dagen inden barnet kommer her igen. Det er en nødvendighed ifht til planlægning.

Barnets sygdom:

Der tages kun imod raske børn.

Et rask barn, er et barn der har været feberfrit i mindst et 24 timer og som kan følge en hverdag i dagplejen.

Jeg gør opmærksom på, at der ikke må afleveres børn, som har fået smertestillende samme dag. Dette er farligt for barnet, hvis barnet kommer til skade.

 

Hvis jeres barn lider af diarre, øjenbetændelse, og/eller er meget forkølet og lignende, forbeholder jeg mig ret til at afvise barnet ved aflevering.

I tilfælde af at jeres barn bliver syg i løbet af dagen, kontakter jeg forældrene, og barnet skal afhentes hurtigst muligt.

 

Hvornår må mit barn komme igen: 

Når jeres barn ikke smittere mere

 

Ved øjenbetændelse:

Jeres barn må komme i pasningsordningen igen, når det er i behandling, og barnets almene tilstand er, til at barnet kan følge en hverdag i dagplejen.

 

Ved Hånd, fod og mundsyge:

Jeres barn må komme i dagpleje igen, når blænderne er spunget, og barnets almene tilstand er, til at barnet kan følge en hverdag i dagplejen.

 

Ved skoldkopper:

Jeres barn må komme i pasningsordningen igen, når der er kommet skorper på sårene, og barnets almene tilstand er, til at barnet kan følge en hverdag i dagplejen.

 

Medicin:

Hvis Jeres barn skal have medicin modtages det, men først når barnet ikke længere smitter.

 

Der skal medfølge lægelig anvisning sammen med medicinen, hvis jeg skal give barnet medicinen.

 

Læs om de specifikke sygdomme på:  www.sygeboern.dk

 

 

Hvis jeg bliver syg:

Jeg tilbyder ikke gæstedagpleje i tilfælde af, at jeg skulle blive syg. I skal derfor selv sørge for pasning af jeres barn. 

I tilfælde af længere varende sygdom, betales der løn de første 14 dage, hvorefter forpligtelsen til sygedagpenge overgår til kommunen. Forældrene betaler ikke løn efter de ovenstående 14 dage.

 

For meget betalt løn tilbagebetales eller modregnes den efterfølgende 1. i måneden.

 

 

Hvis mit barn bliver syg

Hvis mit barn bliver syg, og han ikke kan være her hjemme, har jeg anden pasnings mulighed til ham. 

Jeg forbeholder mig dog ret til at afholde barnets 1 sygdag.

 

 

Vikar

Jeg vil søge efter om jeg kan finde en vikar. Som jeg kan bruge ved fx. tandlæge besøg mm.