Inden opstart

Det er naturligt, at opstart i pasningsordning er forskellig fra barn til barn og fra familie til familie.

 

Før jeres barn begynder i pasningsordningen, inviteres I og jeres barn på besøg.

 

Jeg orienterer om min pasningsordning, og I kan fortælle om jeres barn mm. som spise- og sovevaner og andre behov.

 

I fælleskab planlægger vi barnets opstart.

 

Et godt samarbejde med jer, er af stor betydning for vores arbejde omkring jeres barn.

Det er vigtigt, at der er åbenhed imellem hjem og børnepasser og at evt. vanskeligheder eller undren tages op, når det opstår.

 

Når et barn nærmer sig 3 års alderen, har I forældre besluttet, hvilken børnehave deres barn skal gå i. Sammen med barnet, besøger vi - så vidt muligt - barnets kommende børnehave, ligesom vi holder en afslutning i pasningsordning for barnet.

 

Børn må starte i børnehave, som 2 år og 9 mdr.  (som ved vuggestue) men de må og venter oftes til de er 2år 11mdr. når børn går i kommunal dagpleje eller privat pasningsordning.

 

3 mdr. efter opstart

Efter jeres barn har gået her hos mig i 3 mdr., får I mulighed for at komme til en samtale.
Hvor vi tager udgangspunkt i, et status udviklings materiale, omkring jeres barn kunnen. 
Vi evaluere, samtidig barnets opstart og nuværende trivsel i pasningsordning.

 

Denne samtale tager som udgangspunkt 30-45 min.

Inden overgang til børnehave

Inden jeres barn skal i børnehave, tilbyder jeg endnu et møde, hvor vi kan evaluere jeres barn ifht Status udvikling. Denne evaluering gives, med jeres sammentygge, videre til den børnehave jeres barn skal gå i, så de kan få et billede af hvor jeres barn er ren færdigheds mæssigt. Dette giver et godt starts grundlag for den videre udvilken jeres barn skal igennem i børnehaven.